FÅ HJÆLP TIL AT BEREGNE JERES KLIMAAFTRYK. LÆS MERE

Detailhandel

Danpal har udviklet et unikt koncept til detailhandlen, som sikrer alle parter en mere optimal proces og en betydelig økonomisk besparelse. 

Detailhandel

Udfordringer i dag:

 • Konstaterer hvert år millionbeløb i svind på paller.

 • Der benyttes mange administrative ressourcer på pallekonti.

 • Har ansat truck og sorteringspersonale som alene benytter deres tid på håndtering og sortering af paller.

 • Mange virksomheder har investeret millioner i sorteringssystemer, som er dyre i drift og som alt for ofte sorterer gode paller bort som defekte paller, hvis der fx sidder plast eller papir fast på pallen. Det koster dyrt.

 • Paller fylder på terminaler og kan være med til at forhindre en effektiv intern logistik.

 • Uenighed med producenter omkring kvalitet af returpalle.

Danpals løsning:

 • Danpal sikrer, at terminaler dagligt tømmes for såvel engangs- som EUR-paller og foretager sortering samt klargøring af paller.

 

Vognmænd

Udfordringer i dag:

 • Har klart meldt ud at de kræver et gebyr for at håndtere returpaller.

 • Afviser at medbringe paller retur på internationale transporter.

 • Returpaller spolerer mulighederne for en effektiv udnyttelse af bilens volumen, da returpallerne typisk optager 2-3 pallepladser.

Danpals løsning:

 • Modtager ikke længere returpaller fra detailhandlen, men afleverer kun godset.

Producenten

Udfordringer i dag:

 • Får meget blandet kvalitet af paller retur fra detailhandlen & vognmændene.

 • Benytter i stigende grad højteknologisk palleteringsudstyr og automatlagre, som stiller store krav til pallens kvalitet.

 • Er nødt til at sortere alle paller som kommer retur.

 • Defekte paller må sælges eller repareres eksternt.

 • Pallehåndteringen er en stor omkostning som i stigende grad outsources.

Danpals løsning:

 • Får et digitalt tilgodebevis på det antal paller, der er leveret til detailhandlen.
 • Beviset kan indløses hos Danpal, og producenten kan efter behov planlægge afhentning af tilgodehavende paller.

Fordele hele vejen rundt:

 • Detailhandel
  Fokus på kerneforretning. Der spares op til tocifrede millionbeløb på personale, reduktion af svind, bedre intern logistik og forholdet til producenter og vognmænd forbedres.

 

 • Vognmænd
  Vognmændene taber i dag millioner af kroner på svind og håndtering af paller. Man forsøger at pålægge gebyr for pallehåndtering, men det dækker ikke de reelle omkostninger. Mange vognmænd vil formentlig byde bytte-system for paller velkomment.

 

 • Producenten
  Kan spare millioner på svind og håndtering af paller, når Danpal kan garantere, at de paller de modtager retur er i orden og kan indgå i produktionen igen.

Hvad koster det?

Det koster penge at benytte en EUR-palle til distribution af varer. Der vil være et slid på pallen, og nogle paller bliver ødelagt. Ligeledes koster det penge at sortere paller og sikre, at de paller der returneres til producenten er i orden.

Derfor skal producenten betale for at få paller retur som er klargjorte og i orden.

Størrelsen af dette gebyr er naturligvis til diskussion, men en pris på kr. 12,00 bør kunne dække prisen for håndtering, sortering og klargøring af en palle. Denne pris indeholder også rengøring af pallen.

Producenten vil herudover have en omkostning på at bringe pallen retur til sit produktionssted. Denne omkostning vil normalt andrage mellem kr. 2,00 og 6,00.

Totalomkostningen ved at benytte en palle vil altså sammenlagt være mellem kr. 14,00 og 18,00, hvilket er billigt.

Skulle der alternativt være benyttet en engangspalle ville omkostningen have været minimum kr. 60,00 til 80,00.

Et andet alternativ er pool paller, men det er langt dyrere. Samtidig er det uansvarligt rent CO2-mæssigt.

Forhandling med producenten

Gennemførelsen af et nyt pallebyttesystem vil kræve forhandling med producenterne. Det er vores forventning, at producenterne vil være positive overfor denne ændring.

 

Palledatabase

Bliver opdateret elektronisk af detailhandlen. Herefter får detailhandleren mulighed for på et hvilket som helst tidspunkt at få kendskab til mellemregningen med alle producenter samt med Danpal.

Via databasen får detailhandleren mulighed for at se alle transaktioner inden for en given periode.

Mange af de største producenter i Danmark er allerede kunder hos Danpal. Vi har således mulighed for at tilbyde at udligne pallegæld, uden at der skal flyttes paller fysisk. Databasen giver også producenten mulighed for online at se palle-mellemregning med detailhandleren.

Gør det, du er bedst til. Lad os klare pallerne.

Kontakt os og få godt tilbud