Danpals Klimaindsats

Danpal samarbejder altid med vores kunder og partnere om at finde de optimale løsninger, som skaber bedre forretning og mindre klimaaftryk.

Konkrete tiltag

 • 96 procent af de defekte paller, der kommer ind på vores pladser som brugte og defekte paller kommer ud i cirkulation igen.
 • Vi udarbejder CO2-regnskaber for flere af vores kunder.
 • Vi samarbejder med rådgivervirksomheden Viegand Maagøe om løbende reduktion af vores CO2-aftryk.
 • Vi arbejder samtidig systematisk med at reducere klimaaftrykket i vores egen produktion, og har bl.a. deltaget i DIs ”Klimaklar SMV”:  https://www.danskindustri.dk/Klimaklarsmv
 • Vi har indgået kontrakt med Ørsted om at købe alt vores strøm fra vindmøller.
 • Vi anvender træafskær i Faxe til opvarmning af lokaler.
 • Vi udarbejder miljøregnskaber for Haldor Topsøe, Novo og Novozymes for vores leverancer af nye paller.
 • Vi har god affaldssortering.
 • Træ som bliver til overs, når der repareres bliver på Sjælland oparbejdet til briketter hos samarbejdspartner.
 • I Jylland bliver det oparbejdet af en samarbejdspartner (Marius Petersen) og benyttet til fjernvarmevarme.
 • Vi stiller krav til vores samarbejdspartnere på transport og distribution om, at de skal anvende EURO 6 standard lastbiler – de mindst forurenende.
 • Alle nye trucks er elektriske.
Windmills